Bạn có muốn vừa chơi game vừa học được ngoại ngữ? :”>

Cùng nhanh chân tìm những đồ vật đang ẩn mình trong bức ảnh với box Tiếng Pháp để được nhận những phần thưởng giá trị nào~ :”> Mỗi kì sẽ là một bất ngờ mới :”> Vừa chơi game vừa học Tiếng Pháp, mại dzô mại dzô :”>

Click để đọc thêm…