Cảm thấy hơi lo lắng trước khi bắt đầu thuyết trình là một điều tự nhiên và thậm chí còn có ích, nhưng căng thẳng quá mức lại có thể gây hại. Dưới đây là một vài lời khuyên đã được chứng minh về việc làm thế nào để kiểm soát sự sợ hãi và nói một cách tốt hơn:

Click để đọc thêm…