Chủ đề của game sẽ chỉ bao gồm các tranh vẽ liên quan đến các nước sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ (như Anh, Úc, Mỹ, Canada,…), có thể là về một nhân vật lịch sử nổi tiếng, một danh lam thắng cảnh hay thậm chí là một sự kiện được nhiều người biết đến.

Click để đọc thêm…