Crossword hay dịch ra tiếng Việt là trò chơi ô chữ không phải là mới. Như thường lệ, mình sẽ đưa ra ô chữ cùng subject. Nhiệm vụ của các bạn là tìm ra các từ ẩn nấp trong các ô chữ ( đã được cho sẵn ) bằng cách gạch chéo các từ trên ô…

Click để đọc thêm…