Thông qua việc dịch các bài hát tiếng Anh yêu thích sang tiếng Việt bạn sẽ càng nhớ dai hơn những câu chữ, cú pháp mà các bạn phải học điên đầu trong những giờ học phổ thông, ngoài ra năng lực dịch của bạn có thể tăng đáng kể đấy.

Click để đọc thêm…