Là một nghề mang đầy tính ngẫu hứng, cảm xúc và sự sáng tạo. Các cá nhân tự chọn cho mình nhiệm vụ và hoạt động độc lập. Các nhiệm vụ thường là ngắn, không có thời hạn hoặc thời hạn rất dài, số lượng nhiệm vụ có thể lựa chọn: nhiều ‘không đếm được’, các nhiệm vụ đa dạng…

Click để đọc thêm…