( 15 / 09 / 2007 – 15 / 09 / 2013 )
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng tớ, mang niềm vui và phát triển cho VnSharing Fansub nhiều hơn.

Click để đọc thêm…