Sắp đến giáng sinh, các Vocaloid dự định sẽ đi phát qua nhưng ngặc nổi vì thời gian quá gấp rút nên không chuẩn bị kịp các món quá. Các bạn hãy cùng nhau giúp các vocaloid chuẩn bị các phần quà nhé.

Click để đọc thêm…