Với dòng máu vương tộc cao quý, công chúa Millhiore giờ đã chính thức là chủ nhân của thần kiếm Excelide, nàng cũng đã là vị nữ hoàng mới của vương quốc Biscotti…

Click để đọc thêm…