Tờ Tokushima Shimbun cho biết rằng phiên bản 4-panel của manga Chibi Maruko-chan sẽ kết thúc sau hơn 1,500 ấn bản vào ngày 31/12. Momoko Sakura xuất bản phiên bản này trên những tờ báo của Nhật vào ngày 1/7/2007, sau khi đã xuất bản manga này trên tạp chí shōjo Ribon từ 1986 đến 1996

Manga Chibi Maruko-chan cũng đã được chuyển thể thành 1 series anime, và được xếp hạng thứ 2 sau Sazae-san.

Click để đọc thêm…