Bộ collection tổng hợp OST của game The Elder Scrolls V: Skyrim mới ra vào 11/11/11.

Title: The Elder Scrolls: Skyrim – Original Game Soundtrack
Artist: Jeremy Soule
Year: 11/11/2011

Download Lossless

VNSharing Music | Thư viện âm nhạc | Lossless Music | Lossless là gì?