Một album tổng hợp những hit nổi tiếng nhất của mấy tuần gần đây như Senbonzakura, Interviewer của Luka, Headphone Actor của IA, Invisible của Gumi vs Rin, Rin-chan Nau!, cat’s dance, Nijigen Dream Fever, Easy Dance.

Click để đọc thêm…