[Lời dịch] Love Kanon

November 1, 2011 | | Khác

Lời dẫn: Một OST khá dễ thương trong album của Kanon xuất hiện trong ep 5 anime TWGOK

Click để đọc thêm…