Có lời đồn rằng Satoshi Taijiri, người sáng tạo nên Pokemon đã chết trong thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra vào ngày 11-3-2011 tại Nhật Bản. Ông được sáng nhận là vẫn còn sống. Satoshi Tajiri, năm nay 45 tuổi, hiện sống tại Machida, Tokyo. Ông đã ngất khi chứng kiến sự tàn phá của sóng thần nhưng chưa chết.