Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, khi xem phim hành động con người sẽ dễ tăng cân nhanh chóng.

Click để đọc thêm…