Một dân tộc trải qua hàng ngàn năm chống ngoại xâm và nội chiến, tất nhiên phải có một lịch sử quân sự phát triển và không thể thiếu đến võ khí và giáp trụ. Topic này giới thiệu tổng quát các loại võ khí những người lính Đại Việt xưa từng sử dụng.

Click để đọc thêm…