Hôm trước mình thấy có quyển sách của tàu nói về 10 vị Hoàng đế vĩ đại nhất Trung Hoa, thiết nghĩ vua nước mình xưa cũng kém gì vua Trung Quốc, sao mình không lập một list về 10 vị Hoàng đế Đại Việt nhỉ. Nến mình xin đưa ra danh sách 10 vị hoàng đế trong lịch sử VN, các bạn thử bình chọn xem ai là vị hoàng đế vĩ đại nhất trong các vị hoàng đế của VN nhé.

Click để đọc thêm…