Tuổi mới lớn của bạn như thế nào? Liệu bạn có nhận thấy sự đồng cảm trong những tấm hình của nhiếp ảnh gia 22 tuổi dưới đây?

Click để đọc thêm…