Lo ngại các dấu vết ADN này có thể bị thu thập và lưu trữ ngoài mong muốn, một công ty Mỹ đã tạo ra một dòng thuốc xịt mới giúp “tàng hình” chúng.

Click để đọc thêm…