Một công ty ở Mỹ đã đưa ra dịch vụ ướp xác phục vụ tất cả mọi người và cả thú cưng.

Click để đọc thêm…