Tom Muller là người rất hiểu về việc chăn nuôi động vật. Ông đã từng là cảnh sát ở khu vục Colorado, miền nam nước Mỹ. Tuy vậy là cảnh sát hay là người hiểu gia súc thế nào, ông cũng không thể hiểu được tại sao gia súc lại có thể bị hành hình một cách kì lạ như vậy.

Click để đọc thêm…