Tilt-shift là loại kính chụp đặc biệt để tạo cho người xem cảm giác đối tượng trong ảnh có kích cỡ nhỏ hơn so với thực tế và trông như mô hình đồ chơi.

Thông thường, phần giữa của những hình này thường rõ nét hơn so với bên rìa để tạo nên sự nổi bật cho đối tượng chính.

CLICK VÀO ĐỂ ĐỌC THÊM…