Đây không phải là một tài liệu chính thống về văn hóa Việt Nam, mà chỉ là một bài tổng hợp theo ý kiến chủ quan của mình. Vì vậy mong được mọi người thảo luận, góp ý để kiến thức thêm phong phú.

Click để đọc thêm…