Các bạn có thắc mắc bên trong trụ sở chính của Google có gì không ?

Chắc chắn sau khi tham quan xong nơi đó qua những bức ảnh này, bạn sẽ muốn nộp đơn vào công ty này ngay lập tức.

Click để đọc thêm…