Khảo sát về thái độ của công chúng đối với khoa học cho chúng tôi biết rằng có những người chỉ đơn giản dường như không quan tâm đến khoa học, mặc dù họ nỗ lực hết sức để tham gia vào chúng.

Click để đọc thêm…