Những bức ảnh phần này nói lên sự ảnh hưởng đáng sợ của biến đổi khí hậu tới cuộc sống trên Trái đất.

Click để đọc thêm…