Không chỉ đơn thuần là những tấm card được thiết kế phức tạp,đôi khi chúng còn hơn cả sự tưởng tượng của bạn.

Có thể thấy bộ sưu tập danh thiếp này không chỉ thú vị, sáng tạo mà tính hiệu quả của chúng thực sự rất cao.

Click để đọc thêm…