Một con gấu mẹ đã lồng lên, phá sập cái lồng khi nghe thấy tiếng gấu con rít lên lo sợ trước lúc bị chích thủng bụng để lấy mật.

Gấu mẹ giật lắc cái chuồng điên cuồng hòng cứu con ra. Không thể phá sập chuồng, gấu mẹ bất ngờ ôm lấy con rồi cuối cùng siết chặt nó đến chết. Bỏ gấu con xuống, gấu mẹ lao đầu vào bức tường gần đó tự sát

Click để đọc thêm…