Bộ giáp “cánh thiên thần”, bộ chiến phục động vật hay trang phục diêm dúa… là những trang phục kỳ lạ của kỵ binh thời xưa.

Click để đọc thêm…