Điện thoại iPhone có vỏ bọc là “hàng Tàu” cho đến USB có hình lực sĩ Kininku đủ khiến người xem bật cười.

Trong cuộc sống hiện tại, không ít những phát minh được chế tạo ra mà ngay cả người làm ra chúng cũng chưa rõ là có ứng dụng được vào thực tế hay không. Hệ quả là một số trường hợp biến thành trò vui cho công chúng như những sản phẩm này

Click để đọc thêm…