Đối với người dân của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới thì việc đóng thuế là một hoạt động thiết thực, góp phần tăng thêm ngân sách của chính phủ. Tuy nhiên, có một số loại thuế mà mới chỉ nghe tên thôi đã thấy thật vô lý rồi :

  • Thuế chơi bài
  • Thuế các sản phẩm được coi là… kẹo
  • Thuế “hèn nhát”

Click để xem thêm