• Kiến– những công nhân chăm chỉ
  • Mối–chuyên gia phá hủy
  • Chim bowerbird–những nhà trang trí nội thất tinh tế

Những con vật được Discovery liệt kê sau đây phải làm một khối lượng công việc khổng lồ hàng ngày để “kiếm sống”

Click để đọc thêm…