Khỉ mũi dài, heo vòi, voi, hải cẩu… đều có những chiếc mũi độc đáo của riêng mình

  • – Loài heo sử dụng chiếc mũi lớn của nó để tìm kiếm thức ăn từ các loại hạt cho tới côn trùng hay những đồ ăn thừa.
  • – Chuột chù với chiếc mũi dài đang kiếm bữa tối trên mặt đất gồm bọ cánh cứng và nhện.

Click để xem thêm…