Đây là gì ?
Những cái chai trên kệ ? Hay 1 bức ảnh chụp bằng điện thoại ? Hoặc bằng máy ảnh chuyện nghiệp ?

Không, đó là 1 bức tranh vẽ bằng tay.

Click để xem thêm …