Huệ biển có thân từng là loài che phủ đại dương. Nhưng loài này hiện nay rất hiếm thấy, tiến sĩ Verena Tunnicliffe cho biết: “Tôi chỉ mới thấy vài loài trong sự nghiệp của mình, nhưng trong chuyến đi này, tôi ngạc nhiên khi thấy chúng thật sự rất đa dạng”.

Bà là một thành viên trong đội quan sát quá trình thám hiểm từ Trung tâm Điều hành Thám hiểm tại Phòng thí nghiệm môi trường biển Thái Bình Dương của NOAA tại Seattle.

click để xem thêm …