Có nhiều biểu tượng bạn hiểu thế này nhưng thật ra ý nghĩa của nó lại là thế khác đấy.

Click để đọc thêm…