Một phát hiện hết sức bất ngờ: nhện đực thích giao phối với nhện cái còn tơ hơn là chọn những cô nàng to lớn và đầy kinh nghiệm.
Chẳng phải các chàng quá kén cá chọn canh, nhưng thực tế đáng buồn là nhện cái đều có khuynh hướng xơi tái luôn bạn tình của chúng ngay khi “xong việc”.

Click để xem thêm