Vào thời điểm 50 năm sau khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm những tín hiệu của người ngoài hành tinh cơn sốt về người ngoài hành tinh đang trở lại. Tuy nhiên, trong khi chúng ta vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào về sự tồn tại của người ngoài hành tinh thì chuyên gia về UFO của Anh lại cho rằng, có thể họ đang nghiên cứu chúng ta.

Click vào để đọc thêm…