Một thuật toán chỉnh sửa hình ảnh bằng cách mô phỏng các quy tắc chọn lọc tự nhiên có thể là nguồn cảm hứng cho các công trình nghệ thuật mới.

Click để đọc thêm…