Người Nhật rất hay tự làm cơm hộp để ăn trưa lúc ở công sở,nhà trường . Và thói quen của họ là trang trí hộp cơm sao cho bắt mắt và đỡ …ngán nhất

Và bạn nghĩ sao nếu 1 ngày nào đó , bạn được ai đó làm một hộp cơm mà đã nhìn thôi là đã thấy dễ thương rồi.

Click để đọc thêm…