“Sống mà không cần thở” là chủ đề của những tác phẩm 3D kinh điển của họa sỹ người Singapore Keng Lye. Thật hay giả, giả hay thật nào bạn hãy dùng thị giác của mình để khám phá sự tài tình của người nghệ sĩ này đi nào.

Click để đọc thêm….