Nếu có điều kiện, hãy tới ngay những nơi này tham quan và trải nghiệm trước khi chúng biến mất khỏi Trái đất.

Click để đọc thêm…