Một nhóm nghiên cứu đã sử dụng thông tin từ con tàu thoi của mỹ để tạo ra một bản đồ có độ phân giải cao về trường hấp dẫn của trái đất

Click để đọc thêm…