Các nhà khoa học vừa đạt được thành quả đột phá trong nỗ lực tạo ra và giữ phản vật chất,thứ có thể hủy diệt mọi dạng vật chất trên địa cầu

Một câu hỏi từ lâu đã gây đau đầu cho giới khoa học:Tất cả các phản vật chất hình thành từ vụ nổ Big Bang đã mất đi đâu ?

Click để đọc thêm…