Trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất, các nhà thiên văn học nên tìm kiếm dấu hiệu của sự ô nhiễm trong bầu khí quyển của những hành tinh lạ ngoài hệ mặt trời của Trái Đất, một nghiên cứu mới đề xuất.

Click để đọc thêm…