• Hải cẩu nhảy được xuống biển ngay cả khi đã nằm trong miệng cá mập
  • Con voi tiêu khiển bằng cách xoay tít con thằn lằn trên không bằng vòi trong nhiều ngày
  • con chim bồ câu đáng thương đang cố nhìn thế giới xung quanh lần cuối trước khi con bồ nông nuốt chửng nó

Click để đọc thêm…