Các nhà khoa học chỉ ra rằng, tình yêu có một vị duy nhất – đó là vị ngọt.

Click để đọc thêm…