Đã bao giờ bạn tưởng tượng đến cái chết, hoặc có cảm giác rằng mình có thể chết? Hẳn nguyên nhân bạn đưa ra sẽ liên quan đến áp lực từ công việc, trường lớp, các mối quan hệ xã hội…

Click để đọc thêm…