“Tôi đứng tại bờ đất để nhìn vào nghĩa trang và chụp vài bức ảnh. Tôi biết chắc chẳng có ai trong nghĩa địa khi tôi bấm máy. Khoảng 10 phút sau tôi nhìn thấy một gia đình gồm 4 người đi vào nghĩa địa” bà English kể

Tuy nhiên, khi bà đưa những bức ảnh lên mạng ,bà cảm thấy toàn thân bà lạnh toát. Bà nhìn thấy những đứa trẻ trong bức ảnh

Click để đọc thêm…