Đã có người nhìn thấy một con gấu túi đi ngang qua Quốc Lộ Great Western gần thác Wentworth, đây là trường hợp đầu tiên gấu túi xuất hiện ở dãy Blue Mountains được ghi nhận lại từ những năm 1940.

Click để đọc thêm…